ศาลจังหวัดสตูล
Satun Provincial Court
ข่าวประชาสัมพันธ์

ห้องที่ ชื่อห้อง เข้าร่วมประชุม URL สำหรับเข้าร่วมประชุม เบอร์ติดต่อ
1 ห้องพิจารณาคดี1 https://meet.google.com/fgz-zadc-tyb 080-0478797
2 ห้องพิจารณาคดี2 https://meet.google.com/ejx-rmvu-cpf 074-711078 ต่อ 104
3 ห้องพิจารณาคดี3 https://meet.google.com/gsv-zmsy-mfx 074-711078 ต่อ 104
4 ห้องพิจารณาคดี4 https://meet.google.com/vos-fhaa-asx 095-6216248
5 ห้องพิจารณาคดี5 https://meet.google.com/uiq-jqba-fzc 095-6230239
6 ห้องพิจารณาคดี6 https://meet.google.com/xbn-jfef-rvk 095-6213246
7 ห้องไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง https://meet.google.com/pjw-gmro-wby 065-9513900
8 ห้องไกล่เกลี่ยหลังฟ้อง https://meet.google.com/tgz-fgxx-jtf 065-9513900
9 ห้องเวรชี้ https://meet.google.com/pfx-dxbd-twy 074-711078 ต่อ 104
10 ห้องคดีแขวง https://meet.google.com/tgc-vwct-jsm 074-711078 ต่อ 104